Verwerking van Uw Persoonsgegevens

INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U neemt deel aan een onderzoek over Schoonheid en Ongelijkheid, genaamd “Schoonheid en Lichaamswerk in Brussel”. U wordt uitgenodigd om deel te nemen omdat wij u beschouwen als een belangrijke speler in de wereld van schoonheid en lichaamswerk. Hiervoor zullen we persoonlijke gegevens over u verzamelen. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van België en de Europese Unie. In dit document leggen we ons onderzoek uit en wat we met de gegevens zullen doen. We leggen ook uit wat u kunt doen als u verdere vragen heeft of als u toch niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken.

Het onderzoeksproject

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoeksproject genaamd BINQ, dat betrekking heeft op de rol van schoonheid in sociale ongelijkheden in vijf wereldsteden: Accra, Brussel, Buenos Aires, Hongkong en Teheran. Meer specifiek willen we meer te weten komen over hoe schoonheid verband houdt met ongelijkheden in grote steden. Het project waar u aan deelneemt richt zich op Brussel en lichaamswerk. In dit onderzoek streven we ernaar te begrijpen hoe schoonheid en het werk dat mensen doen om hun lichamen te veranderen of te verbeteren (bijvoorbeeld d.m.v. fitness en cosmetische chirurgie) gerelateerd zijn aan ongelijkheid in Brussel specifiek of België in het algemeen. We onderzoeken dit door te bestuderen hoe belangrijk schoonheid en lichaamswerk zijn binnen uw baan en uw leven en hoe uw ideeën over schoonheid worden gecommuniceerd naar andere mensen.

We verwachten dat uw deelname aan dit deel van het project de duur van de overeengekomen observatietijd zal duren. We vinden het essentieel om te horen van mensen zoals u om onze onderzoeksvragen te beantwoorden. U wordt niet voor uw deelname beloond. Uiteindelijk kan ons onderzoek waardevolle inzichten bieden in uw vakgebied en de rol van schoonheid in de huidige stedelijke ongelijkheden, wat ten goede komt aan de samenleving. Meer informatie over het project is te vinden op www.sociologyofbeauty.eu.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

Tijdens deze observatie/(Qsorts-)interview zullen we persoonlijke gegevens verzamelen, zoals (zichtbaar) geslacht, beroep en leeftijd. We zullen ook enkele gegevens verzamelen die worden gedefinieerd als “bijzondere categorie gegevens”, met name uw etnische achtergrond, religieuze overtuigingen en uw seksuele geaardheid. We zullen alleen informatie verzamelen en gebruiken die we nodig hebben voor de doeleinden van dit onderzoek. De verzamelde gegevens kunnen mogelijk opnieuw worden gebruikt in toekomstige studies over schoonheid en uiterlijk. Wanneer we informatie over dit onderzoek publiceren, zullen we ervoor zorgen dat u nooit geïdentificeerd kunt worden. Bij de verwerking van uw gegevens zullen we alle informatie verwijderen die u zou kunnen identificeren, zoals uw naam of uw bedrijf of werkgever, of uw contactgegevens. Deze informatie zal worden gescheiden van de andere gegevens in de studie en vervangen door een unieke code. Op deze manier kan uw data niet meer eenvoudig worden gekoppeld aan de informatie die u ons geeft. Alleen de onderzoeker kan de gegevens aan u koppelen. Dit zal echter alleen in uitzonderlijke gevallen gebeuren, bijvoorbeeld als u uw recht op toegang, rectificatie of verwijdering van uw gegevens wilt uitoefenen. De gegevens worden verwerkt op basis van het wettelijke belang van algemeen belang. Dit betekent dat het onderzoek zal leiden tot vooruitgang in kennis en inzichten zal genereren die de samenleving (direct of indirect) ten goede komen.

Uw gegevens worden door de onderzoekers gedurende 10 jaar na het einde van het onderzoek opgeslagen op een beveiligde locatie aan de KU Leuven. Na deze periode worden uw persoonlijke gegevens permanent verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden van het onderzoek.

Uw rechten

U heeft altijd het recht om meer informatie op te vragen over het gebruik van uw gegevens. Bovendien kunt u het recht op toegang, het recht op rectificatie en het recht op verwijdering van uw gegevens uitoefenen, voor zover deze rechten de doeleinden van het onderzoek niet onmogelijk maken of ernstig belemmeren.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met de onderzoekers via de contactgegevens onderaan dit informatieblad.

In het kader van dit onderzoek kunnen we samenwerken met andere onderzoekers aan andere Europese universiteiten. De onderzoeksgegevens zullen daarom mogelijk worden gedeeld met onderzoekers aan deze instellingen. Echter, alleen de gepseudonimiseerde gegevens zullen met hen worden gedeeld. Ze zullen dus niet in staat zijn om de gegevens aan specifieke personen te koppelen.

Contactgegevens

Alle gegevens worden opgeslagen en gecontroleerd door de KU Leuven in Leuven, België. Alleen de betrokken onderzoeker, Sanne Pieters, zal toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft over dit onderzoek, inclusief de verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens:

Sanne Pieters
sanne.pieters@kuleuven.be
+32 16 37 27 82
CESO, KU Leuven

U kunt ook contact opnemen met de hoofdonderzoeker van het project:

Professor Giselinde Kuipers
giselinde.kuipers@kuleuven.be

Voor verdere vragen en bezorgdheden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Toon Boon, de functionaris voor gegevensbescherming van KU Leuven voor onderzoek dpo@kuleuven.be. Vermeld alstublieft het onderzoek in kwestie door de titel en de namen van de betrokken onderzoekers te vermelden.

Als u, na contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming, nog steeds een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit dataprotectionauthority.be.

Als u na deelname aan dit project ondersteuning wilt zoeken of met iemand wilt praten, kunt u altijd contact opnemen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk www.caw.be of Télé-Accueil tele-accueil.be/bruxelles. Voor meer informatie over het vinden van ondersteuning in Brussel kunt u de volgende link raadplegen met informatie verstrekt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.