Onderzoeksnaam: Schoonheid en Ongelijkheid: Schoonheid en Lichaamswerk in Brussel

Naam + contactgegevens van de begeleider en onderzoeker(s): Onderzoeker: Sanne Pieters • E-mail: sanne.pieters@kuleuven.be
Supervisor: Professor Giselinde Kuipers • E-mail: Giselinde.kuipers@kuleuven.be
Centrum voor Sociologisch Onderzoek KU Leuven Parkstraat 45 Leuven, België

Written version

Informed consent

Dit document bevestigt dat ik, de geïnterviewde – naam is hieronder ondertekend – op de juiste wijze ben geïnformeerd over het onderzoek waaraan ik deelneem. Dit project heet ‘Schoonheid en Ongelijkheid: Schoonheid en Lichaamswerk in Brussel’ en wordt uitgevoerd door Sanne Pieters, MSc, werkzaam aan de KU Leuven in België.

Voordat ik instem met deelname, verklaar ik dat ik begrijp waar dit onderzoek over gaat en wat er van mij wordt verwacht. Ik begrijp ook welke rechten ik heb met betrekking tot de bescherming van mijn persoonlijke informatie en welke rechten ik heb met betrekking tot deelname en kennis van de resultaten van het onderzoek.

A / Over de deelname:

• Ik weet dat ik zal deelnemen aan een interview / Qsorts-interview of observatie. Dit zal ongeveer 1,5 uur per interview of de overeengekomen observatietijd duren en wordt om praktische en ethische redenen opgenomen. Tijdens dit interview zal mij worden gevraagd naar onderwerpen met betrekking tot het onderzoeksonderwerp.
• Ik begrijp dat mijn deelname aan dit onderzoek vrijwillig is. Ik heb het recht om op elk moment te stoppen met deelname. Ik hoef hiervoor geen reden op te geven, en ik weet dat dit geen negatieve gevolgen voor mij zal hebben.
• Mijn deelname draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek. Ik weet dat ik geen verdere beloning of vergoeding zal ontvangen voor mijn deelname.

B / Over de verstrekte informatie tijdens de deelname:


• Ik weet dat mijn deelname vereist dat ik persoonlijke informatie deel, zoals geslacht, leeftijd of werkgelegenheid.
• De resultaten van deze studie kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en zullen worden gepubliceerd. Mijn naam en andere persoonlijke informatie worden echter uit de gegevens verwijderd en zullen nooit worden gepubliceerd of gebruikt.
• De vertrouwelijkheid van de gegevens wordt op alle niveaus van het onderzoek beschermd. Om de bescherming van deze informatie te waarborgen, zullen de onderzoekers meerdere maatregelen nemen. Persoonlijke informatie wordt alleen gezien door de interviewer en andere onderzoekers. Informatie wordt opgeslagen op een veilige locatie (niet verbonden met internet, opgeslagen onder wachtwoord). Alle informatie die naar mij kan worden herleid, zoals mijn naam, werkgever of waar ik woon, wordt verwijderd.
• Op elk moment kan ik vragen om verdere verwerking van mijn informatie te beëindigen en de reeds verzamelde informatie te verwijderen.
•Ik begrijp dat in het kader van dit onderzoek informatie kan worden verzameld die door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt gecategoriseerd als gevoelig. Dit betreft onder andere etniciteit, ras, seksuele geaardheid of andere informatie van gevoelige aard die relevant kan zijn voor het onderzoek. Ik geef expliciet toestemming voor het verzamelen van deze informatie in dit onderzoek.
• Ik weet dat de deelname om praktische en ethische redenen zal worden opgenomen. De opnames zullen te allen tijde de eerdergenoemde veiligheidsrichtlijnen volgen.

C / Over de resultaten van het onderzoek


• Ik ben me ervan bewust dat ik na deze deelname contact kan opnemen met de onderzoeker die bovenaan dit document is aangegeven voor vragen of de uitvoering van mijn rechten (toegang tot mijn gegevens, rectificatie van de gegevens, etc.). Ik kan op de hoogte blijven van de voortgang en resultaten van dit onderzoek op www.sociologyofbeauty.eu.
• Meer informatie met betrekking tot privacy in wetenschappelijk onderzoek is te vinden op https://kuleuven.be/privacy/nl/. Voor verdere vragen over privacykwesties kan ik contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming: dpo@kuleuven.be.
• Dit onderzoek is beoordeeld en goedgekeurd door de Sociale en Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van de KU Leuven (G-2023-6925-R2(MAR)). In geval van klachten of zorgen over de ethische aspecten van dit onderzoek, kan ik contact opnemen met SMEC: smec@kuleuven.be.


Ik heb de informatie in dit document gelezen en begrepen, en ik heb antwoord gekregen op al mijn vragen met betrekking tot dit onderzoek. Ik geef mijn toestemming om deel te nemen.

Datum: ___________

Naam en handtekening participant: ___________
Naam en handtekening onderzoeker: ___________

Orale versie, opnemen aan begin van interview

Informed consent

Dit project heet Schoonheid en Ongelijkheid: Schoonheid en Lichaamswerk in Brussel. Het wordt uitgevoerd door Sanne Pieters, MSc, als onderdeel van een project onder leiding van Professor Giselinde Kuipers van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek aan de KU Leuven Universiteit in België.

Voordat je instemt met deelname, moet je verklaren dat je begrijpt waar dit onderzoek over gaat en wat er van jou wordt verwacht. Ik zal uitleggen welke rechten je hebt met betrekking tot de bescherming van je persoonlijke informatie en met betrekking tot deelname en kennis van de resultaten van het onderzoek.

  • Je zult deelnemen aan een interview/observatie/andere. Dit zal ongeveer 1,5 uur per interview duren of de overeengekomen observatietijd en zal worden opgenomen om praktische en ethische redenen. Tijdens dit interview word je gevraagd naar onderwerpen met betrekking tot het onderzoeksonderwerp.
  • Je deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je hebt het recht om op elk moment te stoppen met deelname. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven, en je weet dat dit geen negatieve gevolgen voor je zal hebben.
  • Je deelname draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek. Je zult geen verdere beloning of vergoeding ontvangen voor je deelname.
  • Je deelname betekent dat je persoonlijke informatie zult delen, zoals geslacht, leeftijd of werkgelegenheid.
  • De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden en zullen worden gepubliceerd. Jouw naam en andere persoonlijke informatie worden echter uit de gegevens verwijderd en zullen nooit worden gepubliceerd of gebruikt.
  • Op elk moment kun je vragen om verdere verwerking van je informatie te beëindigen en de reeds verzamelde informatie te verwijderen.
  • In het kader van dit onderzoek wordt informatie verzameld die wordt gecategoriseerd als gevoelig volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betreft onder andere etniciteit, ras, seksuele geaardheid of in sommige gevallen andere informatie van gevoelige aard die relevant kan zijn voor het onderwerp schoonheid en uiterlijk. Je moet expliciet toestemming geven voor het verzamelen van deze informatie in dit onderzoek.
  • De deelname wordt opgenomen om praktische en ethische redenen. De opnames volgen te allen tijde de eerdergenoemde veiligheidsrichtlijnen.

D / Over de resultaten van dit onderzoek

• Ik ben me ervan bewust dat ik na deze deelname contact kan opnemen met de onderzoeker die bovenaan dit document is aangegeven voor vragen of de uitvoering van mijn rechten (toegang tot mijn gegevens, rectificatie van de gegevens, etc.). Ik kan de voortgang en resultaten van dit onderzoek controleren op www.sociologyofbeauty.eu • Meer informatie met betrekking tot privacy in wetenschappelijk onderzoek is te vinden op https://kuleuven.be/privacy/nl/. Voor verdere vragen over privacykwesties kan ik contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming: dpo@kuleuven.be. • Dit onderzoek is beoordeeld en goedgekeurd door de Sociale en Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van KU Leuven (G-2023-6925-R2(MAR)). In geval van klachten of zorgen over de ethische aspecten van dit onderzoek, kan ik contact opnemen met SMEC: smec@kuleuven.be.


Is dit duidelijk voor jou?
Expliciet ja nodig.
Heb je nog vragen hierover?
Expliciet ja nodig. Geef je toestemming om deel te nemen?
Expliciet ja nodig.
Dank je. Dit betekent dat we nu kunnen beginnen.