Schoonheid en Lichaamswerk in Brussel

Informatieblad voor Participanten van het Onderzoeksproject

Dit document geeft kort de doelstelling en het doel van het onderzoeksproject weer waarin u wordt gevraagd deel te nemen. In geval van vragen kunt u altijd contact opnemen met de hoofdonderzoeker Sanne Pieters of de begeleidende onderzoeker (contactgegevens aan het einde van dit document).

Waar gaat dit project over?

Het project waar u aan deelneemt, richt zich op lichaamswerk, of bodywork in de wetenschappelijke literatuur. In dit onderzoek streven we ernaar te begrijpen hoe schoonheid en het werken aan het lichaam (bijvoorbeeld d.m.v. fitness, cosmetische chirurgie) zich verhouden tot ongelijkheden in Brussel specifiek en België/Europa breder gezien. We onderzoeken dit door te kijken naar schoonheid en fitness als een specifiek soort kennis die wordt verworven en doorgegeven via experts, zoals uzelf!

Als fitnesscoach, schoonheidsspecialist, cosmetisch arts of plastisch chirurg fungeert u als een expert op het gebied van lichaamswerk. We willen weten hoe u uw gevoel voor schoonheid heeft verworven en hoe deze kennis wordt gecommuniceerd, versterkt of onderhandeld in uw werk. Als we antwoorden hebben op deze en gerelateerde vragen, kunnen we zien hoe alledaagse praktijken rondom schoonheid verband kunnen houden met sociale ongelijkheden in België en elders.

Hoe werkt mijn deelname? En wat wordt er gedaan met de informatie achteraf?

Van u wordt verwacht dat u deelneemt aan dit deel van het project gedurende de overeengekomen observatie- of interviewtijd. U kunt op elk moment stoppen met deelname. Met uw toestemming willen we graag het gesprek opnemen en/of veldnotities maken. De informatie van dit interview wordt geanonimiseerd en gepseudonimiseerd, wat betekent dat het niet naar u kan worden herleid. Uw naam, werkgever of identificerende gegevens worden niet genoemd (tenzij u hiermee instemt). We verwerken de gepseudonimiseerde interviewgegevens voor ons onderzoek, dat we publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en boeken. Uw gegevens- en privacyrechten worden beschreven in de bijgevoegde GDPR-melding.

Wie zijn de belangrijkste onderzoekers?

De belangrijkste onderzoeker van dit project is Sanne Pieters MSc, die dit onderzoek uitvoert als onderdeel van haar promotie in de culturele sociologie aan de KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven). Haar supervisor is prof. dr. Giselinde Kuipers.

Hoe kan ik de hoofdonderzoeker en haar supervisor bereiken?

Sanne Pieters MSc – sanne.pieters@kuleuven.be
Prof. Dr. Giselinde Kuipers – giselinde.kuipers@kuleuven.be